Loon- en sproeiwerken
Agro-service

Ronny De Smet
Peperstraat 38
9900 Eeklo

GSM: 0476/91.57.07
Tel: 09/377 08 84
Fax: 09/377 08 84

info@zaaiwerkenrds.be
 
 
 
HomeZaaienOogstenSproeienPersenMediaVariaContactVoorwaarden
Voorwaarden

 

 

Raamovereenkomst loonwerk Verkoopsvoorwaarden
 
- De opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor zijn fout of nalatigheid die in oorzakelijk verband staat met de schade aan ons machinepark bij uitvoeren van werkzaamheden. Ook voor de gevolgschade kan de opdrachtgever aansprakelijk zijn. Bij schade dient de opdrachtgever dan ook zo spoedig mogelijk zijn Verzekeringsmaatschappij BA Exploitatie in kennis te stellen zodat deze in zijn rechten kan treden.

- Inzake grondwerken dient de opdrachtgever steeds de plannen voor te leggen inzake ligging nutsvoorzieningen en andere ondergrondse leidingen om te voorkomen dat hier schade zou optreden. Indien er géén plannen zijn of ontbreken, dan dient de opdrachtgever deze zelf aan te duiden. De werken worden dan enkel uitgevoerd op risico en aanduiden van de opdrachtgever zelf. Ook de eventuele gevolgschade voor derden zullen ten laste van de opdrachtgever vallen. Indien er geen melding gemaakt word van ondergrondse leidingen of wat dan ook, wordt er van uitgegaan dat er dan ook géén risico's zijn. Indien er zich dan toch schade voordoet is de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk wegens nalatigheid op voorhand hiervan melding te maken.

 
- Te betalen binnen de 30 dagen.

- Elke op de vervaldag onbetaalde factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 1,50% per begonnen maand en een schadevergoeding met zich mee van minimum 61,97 Euro.
Alle goederen die gebruikt en vermeld staan op de factuur blijven eigendom van De Smet Ronny tot de volledige betaling ervan gebeurd is, bevoegde rechtbanken zijn uitsluitend Eeklo en Gent.